Spoločnosť Vladimír Sopúch CaV

pôsobí na trhu so sypkými stavebnými hmotami viac ako 26 rokov a jej súčasné zameranie obsahuje široký rozsah súvisiacich aktivít. Predstavuje ju vlastná ťažba a distribúcia pieskov, štrkov a lomového kameňa, recyklácia stavebného odpadu, nákladná autodoprava a stavebná mechanizácia, zemné - demolačné práce a predaj širokého sortimentu ďalších sypkých stavených hmôt (cement, vápno, vápenec, popolček, suché omietkové zmesi...). Výroba, preprava a čerpanie betónových zmesí a poterov.