Spracovanie stavebného odpadu a prírodných materiálov pomocou mobilných drviacich a triediacich jednotiek, búracie a demolačné práce

Mobilná triediaca jednotka Terex Finlay 683:

Mobilná drviaca jednotka Resta 900x600: