Kontakt

Vladimír Sopúch CaV - výroba, preprava a predaj sypkých stavebných látok

Prevádzka: Oravská Poruba

Sídlo firmy
Doprava, mechanizácia

Oravská Poruba
Prevádzka PD Zábrež 81
27 54 Veličná

Majiteľ firmy: Vladimír Sopúch

Tel.č.: 0905 407 563
Email: sopuch@sopuchcav.sk

Dispečing:

Tel: 0918 393 149
      0918 954 082
Fax: 043/588 2319
Email: preprava@sopuchcav.sk
          dispecing@sopuchcav.sk

Účtáreň – ekonomický úsek

0918 717 082
043/582 3936
Email: ekonom@sopuchcav.sk
          uctovnik@sopuchcav.sk

Technik

Tel.č: 0905 566 715

email: technik@sopuchcav.sk

Prevádzka: Veličná

Štrkáreň a betonáreň:

0905 838 160
0908 467 770

e-mail: betonarka@sopuchcav.sk 

Spracovanie stavebného odpadu, mobilné drviace a triediace jednotky

Tel: 0918 399 405

mapa: mapy.zoznam.sk

Betonáreň Prievidza

Tel: 0905 327 451 (Bohumil Kalec)

Betonáreň Poprad

Tel: 0911 610 140 (Adriana Holzbarová)
e-mail: beton@sopuchcav.sk 

Betonáreň Veličná

Tel: 0905 838 160 (Roman Sopúch)
e-mail: betonarka@sopuchcav.sk 

Štrky Veličná

Tel: 0908 467 770 (Milena Habouštiaková)
e-mail: betonarka@sopuchcav.sk 

Štrky Podolinec

Tel: 0948 287 870 (Lucia Štupaková)