Betonárne a štrkáreň

Prevádzky

Betonáreň a štrkáreň VELIČNÁ

zabezpečuje výrobu a dodávku betónu, výrobu a predaj štrku a skládku stavebného odpadu pre ďalšie ekologické spracovanie.

Betonáreň POPRAD

zabezpečuje výrobu a dodávku betónu.

Betonáreň LIPTOVSKÁ TEPLÁ

zabezpečuje výrobu a dodávku betónu.

Betonáreň Kráľova Lehota

zabezpečuje výrobu a dodávku betónu.