História a ciele

O spoločnosti

Výroba, doprava a predaj sypkých stavebných materiálov

Spoločnosť Vladimír Sopúch C&V pôsobí na trhu so sypkými stavebnými materiálmi od roku 1994 a jej súčasné zameranie obsahuje široký rozsah súvisiacich aktivít. Predstavuje ju vlastná ťažba a distribúcia pieskov, štrkov a lomového kameňa, recyklácia stavebného odpadu, nákladná autodoprava a stavebná mechanizácia, zemné – demolačné práce a predaj širokého sortimentu ďalších sypkých stavených hmôt (cement, vápno, vápenec, popolček, suché omietkové zmesi…). Taktiež sa zameriavame na výrobu, prepravu a čerpanie betónových zmesí a poterov.

Vladimír Sopúch C&V s Vami od roku 1994

Betonáreň a štrkáreň VELIČNÁ

zabezpečuje výrobu a dodávku betónu, výrobu a predaj štrku a skládku stavebného odpadu pre ďalšie ekologické spracovanie.

Betonáreň POPRAD

zabezpečuje výrobu a dodávku betónu.

Betonáreň LIPTOVSKÁ TEPLÁ

zabezpečuje výrobu a dodávku betónu.

Betonáreň Kráľova Lehota

zabezpečuje výrobu a dodávku betónu.

GALÉRIA