Prevádzka

Betonáreň a štrkáreň VELIČNÁ

Betonáreň a štrkáreň Veličná je prevádzka na výrobu betónu, kameniva, uskladnenie a spracovanie stavebného odpadu a výkopových zemín.

Betonáreň - druhy betónu

Trieda betónu
C 8/10 – X0 (SK) – Cl 0,4 – Dmax 16 – S2
C 12/15 – X0 (SK) – Cl 0,4 – Dmax 16 – S3
C 16/20 – XC1 (SK) – Cl 0,4 – Dmax 16 – S3
C 20/25 – XC2 (SK) – Cl 0,2 – Dmax 16 – S3
C 25/30 – XC3 (SK) – Cl 0,2 – Dmax 16 – S3
C 30/37 – XC4,XD2 (SK) – Cl 0,2 – Dmax 16 – S3
Max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 ( vodostavebné betóny )
C 20/25 – XC2 (SK) – Cl 0,2 – Dmax 16 – S3
C 25/30 – XC3 (SK) – Cl 0,2 – Dmax 16 – S3
C 30/37 – XC4,XD2 (SK) – Cl 0,2 – Dmax 16 – S4
Cestný betón CB III. – Cl 0,2 – Dmax 16 – S3
Jednofrakčný betón – poter C 16/20
Agresívne prostredie a mrazuvzdornosť
C25/30– XC3,XF2,-Cl 0,2 – Dmax 16 – S4
C30/37– XC4,XD2,XF4,-Cl 0,2 – Dmax 16 – S4
C35/45 – XC4,XD3,XF4,XA3-CI0,2 – Dmax 16 – S4
CBGM
CBGM 3/4
CBGM 5/6
CBGM 8/10
C 20/25 – XC2 – Dmax4 – S3 (poter)
C 25/30 – XC3 – Dmax4 – S3 (poter)
C 30/37 – XC4-XD2 – Cl 0,4 – Dmax 8 – S4

Štrkáreň - frakcie

Druh Frakcia mm
Prírodné kamenivo – dolomit 0/4
Prírodné kamenivo – dolomit 0/8
Prírodné kamenivo – dolomit 4/8
Prírodné kamenivo – dolomit 8/16
Prírodné kamenivo – dolomit 16/63
Prírodné kamenivo – dolomit 16/32
Prírodné kamenivo – žula 0/32
Prírodné kamenivo – žula 0/63
Prírodné kamenivo – žula 8/32
Prírodné kamenivo – žula 32/63
Prírodné kamenivo – žula 63/120
Prírodné kamenivo – riečne 0/4
Prírodné kamenivo – riečne 0/8
Prírodné kamenivo – riečne 0/16
Prírodné kamenivo – riečne 0/22
Prírodné kamenivo – riečne 4/8
Prírodné kamenivo – riečne 8/16
Prírodné kamenivo – riečne 16/22
Stavebná suť – betón 0/63
Zemina triedená – ornica
Zemina netriedená – ornica
Uskladnenie stavebného odpadu
Uskladnenie zeminy

Betonáreň a štrkáreň

Oblasť pôsobenia

Dolný Kubín, Kraľovany, Krpeľany, Ratkovo, Žaškov, Párnica, Istebné, Vyšný Kubín, Jasenová, Leštiny, Osádka, Malatiná, Pucov, Pokrývač, Bziny, Medzibrodie, Oravský Podzámok, Pribiš, Horná Lehota, Valaská Dubová, Dlhá nad Oravou, Chlebnice a okolie.

Betonáreň a štrkáreň VELIČNÁ