Čo ponúkame

Produkty a služby

Výroba, doprava a čerpanie betónových zmesí

Výroba a predaj kameniva

Doprava a mechanizácia

Oprava a údržba motorových vozidiel

Ukladanie a spracovanie stavebných materiálov

Vŕtacie, trhacie práce

Ukladanie výkopových zemín

Drvenie a triedenie kameniva a odpadov