Vladimír Sopúch C&V s Vami od roku 1994

Výroba, doprava a predaj sypkých stavebných materiálov

Spoločnosť Vladimír Sopúch C&V pôsobí na trhu so sypkými stavebnými materiálmi od roku 1994 a jej súčasné zameranie obsahuje široký rozsah súvisiacich aktivít. Predstavuje ju vlastná ťažba a distribúcia pieskov, štrkov a lomového kameňa, recyklácia stavebného odpadu, nákladná autodoprava a stavebná mechanizácia, zemné – demolačné práce a predaj širokého sortimentu ďalších sypkých stavených hmôt (cement, vápno, vápenec, popolček, suché omietkové zmesi…). Taktiež sa zameriavame na výrobu, prepravu a čerpanie betónových zmesí a poterov.

7

Betonáreň a štrkáreň VELIČNÁ

zabezpečuje výrobu a dodávku betónu, výrobu a predaj štrku a skládku stavebného odpadu pre ďalšie ekologické spracovanie.

Betonáreň POPRAD

zabezpečuje výrobu a dodávku betónu.

Betonáreň LIPTOVSKÁ TEPLÁ

zabezpečuje výrobu a dodávku betónu.

Betonáreň Kráľova Lehota

zabezpečuje výrobu a dodávku betónu.

PRODUKTY A SLUŽBY

Naša spoločnosť sa špecializuje na výrobu betónových zmesí a štrku, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou každej stavebnej práce.

Okrem toho ponúkame prepravu sypkých stavebných hmôt. Sme vybavení potrebným vozovým parkom a odbornými prepravcami, čo nám umožňuje doručiť materiály až na stavenisko v čase a množstve, ktoré si zákazník praje.

Ďalej sa venujeme drveniu a triedeniu stavebných materiálov. Tento proces nám umožňuje spracovať stavebný odpad a premeniť ho na plne využiteľný materiál. Naším cieľom je minimalizovať množstvo odpadu a maximalizovať jeho opätovné využitie.

Našou hlavnou prioritou je poskytnúť našim zákazníkom produkty a služby najvyššej kvality. Pri každom projekte pristupujeme individuálne a snažíme sa splniť všetky požiadavky a predstavy našich zákazníkov. Veríme, že naše služby a produkty prinesú hodnotu každému stavebnému projektu.

Výroba betónových zmesí

Výroba a predaj štrku

Preprava sypkých stavebných hmôt

Drvenie stavebných materiálov

Triedenie stavebných materiálov

Spracovanie stavebných materiálov

GALÉRIA