Prevádzka

Betonáreň LIPTOVSKÁ TEPLÁ

Betonáreň Liptovská Teplá je prevádzka na výrobu, dopravu a čerpanie betónových zmesí. Predaj kameniva je na základe požiadaviek zákazníka.

Prevádzka je evidované pod obchodným názvom KK Betón.

Betonáreň - druhy betónu

Trieda betónu
C 8/10 – X0 (SK) – Cl 0,4 – Dmax 16 – S2
C 12/15 – X0 (SK) – Cl 0,4 – Dmax 16 – S3
C 16/20 – XC1 (SK) – Cl 0,4 – Dmax 16 – S3
C 20/25 – XC2 (SK) – Cl 0,2 – Dmax 16 – S3
C 25/30 – XC3 (SK) – Cl 0,2 – Dmax 16 – S3
C 30/37 – XC4,XD2 (SK) – Cl 0,2 – Dmax 16 – S3
Max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 ( vodostavebné betóny )
C 20/25 – XC2 (SK) – Cl 0,2 – Dmax 16 – S3
C 25/30 – XC3 (SK) – Cl 0,2 – Dmax 16 – S3
C 30/37 – XC4,XD2 (SK) – Cl 0,2 – Dmax 16 – S4
Cestný betón CB III. – Cl 0,2 – Dmax 16 – S3
Jednofrakčný betón – poter C 16/20
Agresívne prostredie a mrazuvzdornosť
C25/30– XC3,XF2,-Cl 0,2 – Dmax 16 – S4
C30/37– XC4,XD2,XF4,-Cl 0,2 – Dmax 16 – S4
C35/45 – XC4,XD3,XF4,XA3-CI0,2 – Dmax 16 – S4
CBGM
CBGM 3/4
CBGM 5/6
CBGM 8/10
C 20/25 – XC2 – Dmax4 – S3 (poter)
C 25/30 – XC3 – Dmax4 – S3 (poter)
C 30/37 – XC4-XD2 – Cl 0,4 – Dmax 8 – S4

Betonáreň

Oblasť pôsobenia

Liptovská teplá, Ružomberok, Lúčky, Bešeňová, Liptovský Mikuláš, Liptovský Hrádok, Huty , Liptovský Trnovec, Bobrovec, Liptovské Klačany, Svätý Kríž, Vlachy, Liptovské Sliače a okolie.

Betonáreň LIPTOVSKÁ TEPLÁ